Back to top

Ny næstformand 2013

Næstformand Bente Hunding er stoppet i bestyrelsen - og 1. suppleant Ole Blom er derfor trådt ind i bestyrelsen som fast medlem.

Bestyrelsen har valgt Svend Kristensen som næstformand.