Back to top

Beboer info - Affaldshåndtering februar 2017

Som aftalt på generalforsamlingen den 18. januar 2017, har vi vedhæftet en skrivelse ang. affaldshåndtering.